Tarieven

Vergoeding Zorgverzekering
Veel aanvullende verzekeringen vergoeden een deel of het gehele homeopathische consult. Over de hoogte van de vergoeding, kun je navraag doen bij je zorgverzekeraar of bekijken in de Vergoedingen overzicht 2019 . Het eigen risico van uw zorgverzekering is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven & duur consulten
Eerste consult duur ca. 1½ uur €90,-
Vervolg consult ¾ tot 1 uur €65,-
Telefonisch / Acuut consult * v.a. €32,50
Health Body Scan ** ½ tot ¾ uur €40,-
Meerprijs voor huisbezoek binnen de gemeente Drimmelen €20,-

* Onder telefonische consulten wordt niet verstaan het korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van een reactie op een medicijn.
** De Health Body Scan vervangt niet de reguliere diagnose.Het kan gebruikt worden als een indicatie, waarna indien nodig u een arts kunt raadplegen voor verder onderzoek.

Afspraak verzetten
Je kan de afspraak tot 24 uur voor aanvang verzetten. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Betaling
Bij het eerste consult stuur ik de rekening na afloop van het consult op. Bij vervolgconsulten geef ik de rekening na afloop van het consult mee.

NVKH Beroepsvereniging
De praktijk is aangesloten bij de NVKH. De NVKH is de Nederlandse beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten. De NVKH kent ook een klachten- en tuchtrechtprocedure. Meer informatie kan je vinden op de website van de NVKH.

RBCZ Koepelorganisatie
Naast de NVKH is de praktijk ook aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

logo-rbcz.html

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling; ‘homeopatische consult’
 • de kosten van het consult