Tarieven

Vergoeding Zorgverzekering
Veel aanvullende verzekeringen vergoeden een deel of het gehele homeopathische consult. Over de hoogte van de vergoeding, kun je navraag doen bij je zorgverzekeraar of bekijken in de Vergoedingen overzicht 2018 . Het eigen risico van uw zorgverzekering is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven & duur consulten v.a. 1 januari 2018
Eerste consult duur ca. 1½ uur €90,-
Vervolg consult ¾ tot 1 uur €65,-
Telefonisch / Acuut consult * v.a. €32,50
Meerprijs voor huisbezoek binnen de gemeente Drimmelen €20,-

* Onder telefonische consulten wordt niet verstaan het korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van een reactie op een medicijn.

Afspraak verzetten
Je kan de afspraak tot 24 uur voor aanvang verzetten. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Betaling
Bij het eerste consult stuur ik de rekening na afloop van het consult op. Bij vervolgconsulten geef ik de rekening na afloop van het consult mee.

NVKH Beroepsvereniging
De praktijk is aangesloten bij de NVKH. De NVKH is de Nederlandse beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten. De NVKH kent ook een klachten- en tuchtrechtprocedure. Meer informatie kan je vinden op de website van de NVKH.

RBCZ Koepelorganisatie
Naast de NVKH is de praktijk ook aangesloten bij de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

logo-rbcz.html