Consult


Wanneer naar een homeopaat?

Homeopathie kan veel betekenen bij acute klachten en chronische klachten. Daarnaast kan homeopathie een verbetering geven van de energiehuishouding, het slaappatroon en op het mentaal en emotioneel niveau.
Het resultaat van de behandeling is individueel, omdat voor iedereen geheel eigen factoren meespelen om tot genezing te komen.

Opium - papaver

Eerste consult
Het eerste consult duurt ongeveer 1½ uur. In dit consult ben ik geïnteresseerd in jouw klachten en hoe je er mee omgaat. Wanneer zijn ze ontstaan en wat zijn de omstandigheden waarin je verkeerde op het moment dat de klacht(en) zich voor het eerst openbaarde? Onder welke omstandigheden verbeteren of verslechteren de klachten, of komt het alleen voor in een bepaalde periode? Wat betekent deze klacht voor jou? Hoe belemmeren deze symptomen jouw dagelijkse leven?
Het is voor mij ook belangrijk om te weten wat de belangrijkste gebeurtenissen in je leven zijn geweest. Ook klachten uit het verleden bespreek ik tijdens dit consult.
Al deze vragen zijn belangrijk, omdat een klassiek homeopaat de samenhang probeert te vinden. Hoe heb je op een bepaalde gebeurtenis gereageerd? Waarom reageer je zo? Hoe ga je met problemen om?
Naast een mogelijke oorzaak van je klachten wil ik nog meer weten over je voedselvoorkeuren, slaap, dromen, temperatuurgevoeligheid, menstruatie, transpiratie etc. Wat vind je juist lekker om te eten en wat lust je helemaal niet? Heb je problemen om in slaap te komen? Waar droom je over? Heel veel vragen die duidelijk maken wie je precies bent.
Deze totaliteit is nodig om voor jou het best passende homeopathische geneesmiddel uit te zoeken.

Voorafgaand aan het eerste consult vraag ik je een ziektegeschiedenis en een korte biografie te schrijven.

Constitutionele behandeling
De meeste klachten vragen om een constitutionele behandeling. Bij chronische of steeds terugkerende klachten kan alleen een constitutionele behandeling een blijvende verbetering bewerkstelligen. Klachten die al jaren bestaan of erfelijk aanwezig zijn, kunnen niet van de ene op de andere dag verbeteren, maar het hele proces van genezing is een periode van geleidelijke verbetering, die maanden en soms jaren duurt. Een constitutionele behandeling vraagt om een uitgebreid eerste consult waarin ik zo goed mogelijk een duidelijk beeld probeer te krijgen van jouw klachten en jou als persoon.

Acute behandeling/EHBO
Ook bij ongelukken en (emotionele) trauma’s kan je naar een homeopaat. Je kan dan denken aan kneuzingen, verrekkingen, bloeduitstortingen, breuken, hersenschudding en zelfs bij zwaarder hersenletsel. Brandwonden, beten (van dieren of een tekenbeet) en steken (bij en wesp) of bij het trekken van een kies kan homeopathie ingezet worden.
Een acuut consult wordt toegespitst op de actuele situatie en vraagt een minder uitgebreid gesprek. In acute situaties blijft er frequent contact totdat de situatie duidelijk verbeterd is.