CoRe Inergetix Bioresonantie

Alles en iedereen heeft een eigen specifieke blauwdruk en trilling die resoneert met zijn omgeving. De CoRe-Inergetix (CoRe) meet op energetisch en op informationeel niveau. Uit onderzoek in de biofysica is gebleken dat alle chemische processen in het lichaam gestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Elke materie, dus ook het menselijk lichaam met de organen en lichaamscellen, hebben een eigen frequentie of frequentiespectrum.

De CoRe scant uw lichaam in korte tijd en meet welke systemen in het lichaam uit balans zijn en waardoor het systeem ontwricht is, op lichamelijk en emotioneel gebied. CoRe kan gebruikt worden om analyses mee te maken (een scan) en om mee te behandelen d.m.v. het uitsturen van informatie. Via de CoRe-analyse komt er een schat aan informatie vrij, maar die mag niet als een medische diagnose beschouwd worden. De CoRe-analyse geeft een aanwijzing waar de disbalans van het lichaam is ontstaan en hoe deze weer in balans gebracht kan worden.

We kunnnen last hebben van bepaalde angsten, overtuigingen en belemmerende gedachten die vervolgens van invloed zijn op ons welbevinden. Door middel van bioresonantie kan ik een informationele analyse maken en waar nodig bijsturen. “Gedachten zijn krachten”. Dit is dan Informationele therapie (informatieveld). De uitkomsten leiden tot inzicht en bewustwording in de oorzaken van uw klachten. De inzichten van deze scan zijn vaak bruikbaar voor de richting van de therapie of geven inzicht over het therapieverloop.

De CoRe kan ook gebruikt worden om mensen te coachen en beter inzicht in zichzelf te laten krijgen: inzicht in emotionele patronen, inzicht in de dieper liggende oorzaak van het gestelde probleem.

Na inzicht in klachten en mogelijke oorzaken scan ik met de CoRe voor u de best passende Homeopatische geneesmiddelen, Bloemen essences en/of Gem essences op dit moment. Mogelijk aangevuld met etherische olie of een Schusslerzout. Ook kan ik hiermee adviezen geven voor ondersteuning van het lichaam op het gebied van voedingssupplementen.

Het is veilig, ook voor kinderen!

Deze scan is een aanvulling op mijn homeopatische behandeling, die altijd centraal blijft staan. Het belangrijkste blijft altijd hoe u uw klachten ervaart en dat er tijd is voor emoties, die mogelijk aan de achtergrond liggen.