Tarieven

Vergoeding Zorgverzekering
Veel aanvullende verzekeringen vergoeden een deel of het gehele homeopathische consult. Over de hoogte van de vergoeding, kun je navraag doen bij je zorgverzekeraar of bekijken in de Vergoedingen overzicht 2021 . Het eigen risico van uw zorgverzekering is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven & duur consulten
Eerste consult duur ca. 1½ uur €90,-
Vervolg consult ¾ tot 1 uur €65,-
Telefonisch / Acuut consult * v.a. €40,-
Meerprijs voor huisbezoek binnen de gemeente Drimmelen €20,-

* Onder telefonische consulten wordt niet verstaan het korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van een reactie op een medicijn.

Coronavirus
De praktijk is open en ik verwelkom je graag. In verband met het Coronavirus op dit moment, vraag ik je niet op het consult te komen als je hoest, verkouden of grieperig bent of als je huisgenoten hebt met deze klachten. Tussen mijn afspraken zit ruim de tijd, zodat je niet in de wachtruimte hoeft te wachten of elkaar moet passeren.
Als je last hebt van griepklachten of Corona, kunnen we een telefonisch consult afspreken.

Wanneer kan je een persoonlijk bezoek in de praktijk brengen?
Van de overheid hebben we toestemming om de praktijk open te houden. Een persoonlijk bezoek is mogelijk als je geen corona hebt of in thuisisolatie zit. Kan je niet naar de praktijk komen, dan is een telefonisch consult mogelijk.

Bekijk ook de Corona pagina voor meer informatie en wat je zelf allemaal kan doen voor een goede gezondheid, voorkomen en behandeling van Corona. Maar ook energie opbouwen en behandelen van restklachten na Corona kan met homeopathie aangepakt worden. Homeopathie kan meer dan je denkt!

Afspraak verzetten
Je kan de afspraak tot 24 uur voor aanvang verzetten. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. (i.v.m. het Coronavirus mag de afspraak later afgezegd worden als je griepklachten hebt)

Betaling
Bij het eerste consult stuur ik de rekening na afloop van het consult op. Bij vervolgconsulten geef ik de rekening na afloop van het consult mee.

NVKH Beroepsvereniging
De praktijk is aangesloten bij de NVKH onder nummer 06-1638. De NVKH  is de Nederlandse beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten.

RBCZ Koepelorganisatie
Als registertherapeut BCZ® ben ik ingeschreven bij het RBCZ onder licentienummer 170392R.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het klacht-en tuchtrecht Quasir . Meer Informatie vind je in de folder Stichting Zorggeschil.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling; ‘homeopatisch consult’
 • de kosten van het consult