Tarieven

Vergoeding Zorgverzekering
Veel aanvullende verzekeringen vergoeden een deel of het gehele homeopathische consult. Over de hoogte van de vergoeding, kun je navraag doen bij je zorgverzekeraar of bekijken in de Vergoedingen overzicht 2022 . Het eigen risico van uw zorgverzekering is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven & duur consulten
Eerste consult duur ca. 1½ uur €95,-
Vervolg consult ¾ tot 1 uur €70,-
Acuut consult * v.a. €55,-
Meerprijs voor huisbezoek binnen de gemeente Drimmelen €20,-

* Onder acute consulten wordt niet verstaan het korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van een reactie op een medicijn. Een acuut consult volgt doorgaans na een eerste consult.

Coronavirus
De praktijk is open en ik verwelkom je graag.
Als je last hebt van griepklachten of Corona, laat ik het consult via de telefoon verlopen.

Bekijk ook de Corona pagina. Voor een goede gezondheid, voorkomen en behandeling van Covid-19. Homeopathie kan ook helpen (met energie opbouw, weer jezelf worden) bij Post-Covid klachten. Homeopathie kan meer dan je denkt!

Afspraak verzetten
Je kan de afspraak tot 24 uur voor aanvang verzetten. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. (Indien er sprake is van griepachtige/Corona klachten, mag de afspraak vroeg in de ochtend nog afgezegd worden).

Betaling
Bij het eerste consult stuur ik de rekening na afloop van het consult op. Bij vervolgconsulten geef ik de rekening na afloop van het consult mee.

NVKH Beroepsvereniging
De praktijk is aangesloten bij de NVKH onder nummer 06-1638. De NVKH  is de Nederlandse beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten.

RBCZ Koepelorganisatie
Als registertherapeut BCZ® ben ik ingeschreven bij het RBCZ onder licentienummer 170392R.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het klacht-en tuchtrecht Quasir . Meer Informatie vind je in de folder Stichting Zorggeschil.

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling; ‘homeopatisch consult’
 • de kosten van het consult