Breuken herstellen sneller en beter met homeopathie

Al eeuwen wordt homeopathie toegepast bij de genezing van breuken. Homeopathie versnelt de genezing en bevordert de callusvorming van het bot, waardoor het bot sneller dicht groeit en de pijn vermindert.

Recent onderzoek tussen 2009 en 2012 heeft deze voordelen daadwerkelijk aangetoond. Patiënten zijn ingedeeld in een homeopatische en een niet-homeopatische behandelingsgroep. Alle patiënten kregen de gebruikelijke orthopedische zorg gedurende de 12 weken na de blessure.

Bij de homeopatische behandelingsgroep trad er een sneller herstel op, een significante verbetering van de breuklijn, callusvorming en breukheling in vergelijking met de placebogroep. Ook had deze groep minder last van pijn en was er minder pijnstilling nodig.